ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ด้วยความร่วมมือของจังหวัดกำแพงเพชรและวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายสุภาพ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารวิทยาลัย และประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นความร่วมมือของจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทำดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์เป็นรูปดอกพุทธรักษาและดอกแก้วราชาวดี เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำหนดจัดการอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2560 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรทั้ง 2 รุ่นจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและศูนย์จริยศึกษา สธ. นำโดยอาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมคณะ

Related

ความคิดเห็น
^