เปิดอบรมทำดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมีนายณรงค์ ตระกูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวรายงาน


 

โครงการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นความร่วมมือของจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทำดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์เป็นรูปดอกพุทธรักษาและดอกแก้วราชาวดี เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำหนดจัดการอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2560 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรทั้ง 2 รุ่นจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและศูนย์จริยศึกษา สธ. นำโดยอาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมคณะRelated

ความคิดเห็น
^