วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศ และเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศ และเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Related

ความคิดเห็น
^