วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จัดพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


 

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำโดย ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายณรงค์ ตระกูล หัวหน้างานโครงการพิเศษ ร่วมกับ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จัดพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ บริเวณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอพรานกระต่าย มูลนิธิพรานกระต่ายสงเคราะห์ โดยมี นายมาโนช โพธิ์เนียม ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย อ.พรานกระต่าย คณะผู้บริหารวิทยาลัย ครูอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิด


 

        ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยได้ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) จำนวน 2 ศูนย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย ที่หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย และที่หมู่บ้านท่าไม้ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่มีพายุฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2560 โดยวิทยาลัยได้นำคณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2560 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนนักศึกษาสายวิชาชีพ ได้ฝึกทักษะฝึกประสบการณ์ตรงและมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคม

 

 

 

 

 

Related

ความคิดเห็น
^