รายละเอียดการเดินทางและที่พัก " อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน "การเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร - กำแพงเพชร


1.โดยรถยนต์ส่วนตัว 
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัด อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

2.โดยรถสาธารณะ
บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กำแพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สถานีขนส่ง สายเหนือ ถนนกำแพงเพชร โทร. 0 2936 3670, 0 2936 2852–66 กำแพงเพชร โทร. 0 5579 9103 หรือ http://www.transport.co.th/ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง

- บริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 0-2936-3670 (หมอชิต), 0-5579-9273 (สถานีขนส่งกำแพงเพชร)
- เชิดชัยทัวร์ โทร. 0-2936-0198-9 (หมอชิต), 08-4152-1179, 08-4619-8779, 08-6207-5537 (สถานีขนส่งกำแพงเพชร)
- วินทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2272 5263 กำแพงเพชร โทร. 0 5571 3971

- สมบัติทัวร์ โทร. 0-2936-2497 (หมอชิต), 0-5579-9844 (สถานีขนส่งกำแพงเพชร)
- ทันจิตต์ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2272 0143, 0 2272 0146 กำแพงเพชร โทร. 0 5571 2095


การเดินทางจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร - โรงแรมที่พัก

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มีรถตู้และรถกระบะบริการรับส่งจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ไปยังที่โรงแรมที่พัก
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลา 13.00 - 19.00 น. รถจอดรอรับที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว (สังเกตป้ายวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร)
ติดต่อ อ.ณัฐนนท์ โทร. 087-312-5418 หรือ อ.ธารางกูล โทร. 086-7909416

ดาวโหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและที่พัก (คลิก)

ข้อมูลที่พัก

โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ
2 ซอย 21, ถนนเทศา 1, อำเภอเมือง
กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-711211 แฟ็กซ์ 055-711961

ผู้ประสานงาน : อ.จุฑารัตน์ โทร. 089-5671071โรงแรม ชากังราว ริเวอร์วิว
149 ถนนเทศา 1 , อ.เมือง, กำแพงเพชร 62000
โทร 055-714900-4
โทรสาร 055-714909

ผู้ประสานงาน : อ.มะลิวัลย์ โทร. 089-7025991


 

Related

ความคิดเห็น
^