ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ งวดที่ 2


 

นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง พร้อมด้วย คณะกรรมการประกอบด้วย นายสมเกียรติ หะยาจันทา ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง , นายณรงค์ ตระกูล หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า , นายชุมพล ขัตติยะ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง , นายขจรศักดิ์ จันทร์นวล หัวหน้างานอาคารสถานที่ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ งวดที่ 2 ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างRelated

ความคิดเห็น
^