ชมรมศิษย์เก่าช่างยนต์ มอบสื่อการเรียนการสอน

ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไพรฑูรย์ พิลึก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และครูอาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมรับมอบชุดสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด และเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด รวมมูลค่า 30,000 บาท จาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ประธานชมรมศิษย์เก่าช่างยนต์ (autoday) ซึ่งทางชมรมมอบให้กับวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ทางการทางศึกษาRelated

ความคิดเห็น
^