วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน “ ช่อทิพย์เทวมาลา ”       วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน "ช่อทิพย์เทวมาลา" ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเป็นผู้จัดการอบรมระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อให้ความรู้และทักษะในการจัดทำดอกไม้จันทน์จากไม้โมก ซึ่งเป็นไม้มงคล นำมาประดิษฐ์ในรูปแบบดอกกุหลาบนวมินทร์ ดอกแก้ว และดอกราชาวดี แล้วนำมารังสรรค์เป็นช่อดอกไม้พิเศษ ในนาม “ช่อทิพย์เทวมาลา” ซึ่งมีความหมายว่า ถวายเทวดาบนสรวงสวรรค์ โดยมี ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ แผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมคณะ เป็นวิทยากร มีตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 200 คน

        ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดเผยว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และนำกลับไปถ่ายทอดให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวะทุกแห่ง เพื่อจะได้แสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพวกเราชาวอาชีวะ
 

Related

ความคิดเห็น
^