พิธีปิดการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน "ช่อทิพย์เทวมาลา"วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน “ช่อทิพย์เทวมาลา” จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2560 มีตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 200 คน โดยมี ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ แผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมคณะ เป็นวิทยากร

ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรม และขอบคุณที่ช่วยกันผนึกกำลังแสดงถึงความจงรักภักดี และให้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อไป 

Related

ความคิดเห็น
^