วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลกำแพงเพชร กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตวันที่ 8 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 119 ราย และบริจาคดวงตา จำนวน 68 ราย และได้รับการสนับสนุนจัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแก่ผู้บริจาคโลหิตจาก นายธันวัฒน์ เกิดอุทัย ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

Related

ความคิดเห็น
^