พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ( 9 มิถุนายน 2560 )

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่  9 มิถุนายน 2560  เวลา 9.00 น. นายสุภาพ มณีรัตน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักกีฬาจากสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมแข่งขัน 5 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาระดับความคิดของเยาวชนจึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เขลางค์นครเกมส์” ระหว่างวันที่ 1- 7 กรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดลำปาง 


 

Related

ความคิดเห็น
^