วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับ ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย และ เจ้านิดถาคง สมสนิท ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริรักษ์ไทย


 

        วันที่ 12 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับ ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย และ เจ้านิดถาคง สมสนิท (Tiao David SOMSANITH) ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ แผนกคหกรรม นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ พาเยี่ยมชมพร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และมอบของที่ระลึก
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^