วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จ.ตาก


 

        เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดย ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายยุทธพิชัย กล้าหาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายคชา กังวาฬ หัวหน้างานบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดย นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำทีมคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงาน การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^