วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560        วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครูและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูปัจจุบัน บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พิธีการเริ่มโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษาอ่านคำประพันธ์น้อมรำลึกถึงพระคุณครูและกล่าวคำกตัญญุตา ครูและเจ้าหน้าที่ย้ายมาและบรรจุใหม่นำมาลัยข้อมือมอบให้ครูอาวุโส

        จากนั้นตัวแทนนักศึกษาแต่ละห้องน้อมจิตน้อมใจถือพานดอกไม้ธูปเทียนที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างสวยงามมากราบไหว้บูชาครู ประธานเจิมหนังสือตำราพื้นฐานและเครื่องมือช่าง และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อความเป็นศิริมงคลกับนักเรียนนักศึกษา จากนั้นได้รับเกียรติจาก อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทองเต็ม ผลประเสริฐ ประธานมูลนิธิพระวิษณุกรรม มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีเด่น นอกจากนั้นภายในกิจกรรมยังได้จัดพิธีไหว้ครูช่าง บวงศรวงองค์พระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งช่างทั้งปวง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สถานศึกษา ครู และนักเรียนนักศึกษา

 


 

Related

ความคิดเห็น
^