ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เชิญชวน บริษัท ห้าง ร้าน ร่วมประชาพิจารณ์ ร่างคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เชิญชวน บริษัท ห้าง ร้าน ร่วมประชาพิจารณ์ ร่างคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

(คลิกดูรายละเอียด)


 

Related

ความคิดเห็น
^