ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างโดมหน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างโดมหน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(คลิกดูรายละเอียด) 

Related

ความคิดเห็น
^