ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(คลิกดูรายละเอียด) 

Related

ความคิดเห็น
^