ในการเข้าใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่ให้เข้าทำการลงทะเบียนก่อน(ที่เมนูด้านล่างซ้าย)และรอรับรับการยืนยันที่เมล์ ส่วนครูทุกท่านใช้ รหัสครูเป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหมือนกับระบบครูที่ปรึกษา ในการเข้าระบบ ซึ่งภายในจะมีเมนูให้บริการด้านข้อมูลให้กับสมาชิกทุกท่าน

เข้าสู่ระบบ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรยินดีต้อนรับ

Fix IT Center'55

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ออกให้บริการชุมชน ในการซ๋อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) ซึ่งออกให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เทศบาลทุ่งทราย ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555

?

อ่านข้อมูลเพิ่ม: Fix IT Center'55

 

โครงการพัฒนาบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานสู่ความสำเร็จ เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

?

?

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการพัฒนาบุคลากร

 

ไหว้ครู ประจำปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู โดยมี นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู-อาจารย์ คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณลานหน้าพระวิษณุ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ไหว้ครู ประจำปี 2555

   

Fix It Center 55

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ออกให้บริการ Fix It Center ปีการศึกษา 2555 ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (Fix It Center) ให้บริการ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล้กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ ทุกชนิดณ ศูนย์บ้านคลองเมือง ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

อ่านข้อมูลเพิ่ม: Fix It Center 55

   

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่1/2555

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 60 ปี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อวางแผนการพัฒนาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555 โดยมีท่านผู้อำนวยการลิ้ม แอบยิ้ม เป็นประธานในการประชุม การประชุมเริ่มต้นเวลา 09.00 น. และสิ้นสุดเวลา 12.00 น.

   

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตามที่จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดงานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2555 แลได้ขอความร่วมมือมายังสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทางสำนักงานอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรส่งตัวแทนเข้าร่วมในงานรัฐพิธีดังกล่าว?ซึ่งทางวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานโดยมี อ.สุพล จันปอภาร ,อ.กัลยาณี ชมเชย และอ.ยอดเพชร แพรน้อย ขึ้นวางพวงมาลา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

   

หน้า 1 จาก 3