รายละเอียดข่าวสาร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เรื่องจะทำการย้ายที่ทำการสำนักงานฯ

ไฟล์เอกสารแนบ : files/290-scan369.jpg
วันที่โพสต์ : 2018-11-19 14:17:46

หัวข้อ : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เรื่องจะทำการย้ายที่ทำการสำนักงานฯ

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ