รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาล้ยฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่โพสต์ : 2022-01-27 17:55:14 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาล้ยฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์เอกสารแนบ : files/293-20220127.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร