รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี STEM ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่โพสต์ : 2022-02-14 08:49:33 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี STEM ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ : files/119-20220214.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร