รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซี้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี STEM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่โพสต์ : 2022-03-03 17:11:38 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซี้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี STEM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ : files/752-20220303.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร