รายละเอียด
หัวข้อ : ประชุมปรึกษาหารือการเร่งติดตาม เเละค้นหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน"
วันที่โพสต์ : 2022-05-11 15:32:31 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/428-20220511

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร