รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศ!!! ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 สามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียน และชำระเงินผ่านธนาคารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
วันที่โพสต์ : 2022-05-11 15:33:00 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/655-20220511

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร