รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:40:13 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ : files/717-20220801.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร