รายละเอียด
หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CERTER ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
วันที่โพสต์ : 2022-08-09 15:01:00 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/328-20220809

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร