รายละเอียด
หัวข้อ : งานมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภาค ภาคเหนือ “เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ สืบสาน อุดมการณ์ครูดี เชิดชูศักดิ์ศรีครูอาชีวศึกษา”
วันที่โพสต์ : 2022-09-15 09:59:59 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/667-20220915

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร