รายละเอียด
หัวข้อ : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สำหรับเด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร กับ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
วันที่โพสต์ : 2022-09-22 17:32:39 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/915-20220922

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร