รายละเอียด
หัวข้อ : ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ในรูปแบบ (Block Course) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 และ การใช้งานระบบ EDR
วันที่โพสต์ : 2022-09-22 17:33:12 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/853-20220922

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร