รายละเอียดข่าวสาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮรดรอลิกส์1ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ไฟล์เอกสารแนบ : files/831-newmetric_hidroric.pdf
วันที่โพสต์ : 2019-01-07 10:32:54

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮรดรอลิกส์1ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ