รายละเอียดข่าวสาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ไฟล์เอกสารแนบ : files/337-scan400.pdf
วันที่โพสต์ : 2019-01-17 17:17:43

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์