รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2018-11-27 15:15:23

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบนพื้นฐานฐานปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ภาคฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 1/2562

ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์