รายละเอียดข่าวสาร

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรับประกาศนีบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการ พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ไฟล์เอกสารแนบ : files/714-รับใบประกาศ62.pdf
วันที่โพสต์ : 2019-02-28 19:08:31

หัวข้อ : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการ พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ