รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-09-05 11:39:46

หัวข้อ : นางปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ