รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-09-28 09:16:07

หัวข้อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ