รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
วันที่โพสต์ : 2020-03-25 17:21:32 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)