รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่โพสต์ : 2020-12-15 16:39:44 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์เอกสารแนบ : files/885-20201215.pdf