รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องสรุปผลการประกวดราคาก่อสร้าง ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่โพสต์ : 2020-12-15 17:44:20 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องสรุปผลการประกวดราคาก่อสร้าง ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ไฟล์เอกสารแนบ : files/990-20201215.pdf