รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับ งานวัดผลประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ EDR
วันที่โพสต์ : 2021-03-15 11:14:55 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ไฟล์เอกสารแนบ : files/628-20210315