รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้เรียนเเละผู้ปกครองก่อนออกฝึกอาชีพ โดยมีนายรชต ดิลกรัชตสกุล
วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:54:20 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ไฟล์เอกสารแนบ : files/577-20210326