รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
วันที่โพสต์ : 2021-04-09 11:32:16 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ไฟล์เอกสารแนบ : files/589-20210409