รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : การอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง PLC เพื่อเสริมทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษา"
วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:39:51 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์ไฟล์เอกสารแนบ : files/448-20211213