รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : เนื่องด้วยงานศูนย์ข้อมูลฯได้รับหนังสือด่วนที่สุด จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอาชีวศึกษา #ขอความร่วมมือให้นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 #ปรับปรุงข้อมูลในระบบงาน V-COP
วันที่โพสต์ : 2021-12-13 11:51:59 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์ไฟล์เอกสารแนบ : files/771-20211213