รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564
วันที่โพสต์ : 2021-12-13 13:29:15 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์ไฟล์เอกสารแนบ : files/484-20211213