ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

Link Zoom


Meeting ID: 989 8986 0455
Passcode: 490109

Line Group


อบรม PLC อศจ.กำแพงเพชร

เอกสารประกอบการบรรยาย