รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-12-13 11:49:27

หัวข้อ : วท.กพ. ร่วมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เเละพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ :: เข้าชม :: 2


วันที่โพสต์ : 2019-12-11 22:03:53

หัวข้อ : งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษากรณีพิเศษ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2019-12-11 22:03:04

หัวข้อ : แจ้งบุคลกร นักเรียน นักศึกษาและผู้ใช้รถภายในสถานศึกษาทุกท่าน เรื่องการ เปิด – ปิด ประตู เข้าออกวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2019-12-11 22:01:42

หัวข้อ : วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ของวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 :: เข้าชม :: 7


วันที่โพสต์ : 2019-12-11 22:00:26

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเเละดูเเลความปลอดภัย การจัดกิจกรรมการเเข่งขันกีฬา กรีฑา ภายใน "วิษณุเกมส์" วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 7


วันที่โพสต์ : 2019-12-10 08:47:52

หัวข้อ : นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2019-12-10 08:46:32

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานสากล ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 19:00:08

หัวข้อ : เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 18:59:01

หัวข้อ : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ :: เข้าชม :: 32


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 18:57:51

หัวข้อ : ประชุมรับฟังการตรวจเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 18:56:08

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมโครงการ "GSB Cashless School Society" โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2019-12-05 18:53:56

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 17:12:32

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดงานสมดั่งใจปรารถนาทั้งผู้มา (นายสถาพร โพธิ์หวี) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเเละผู้ไป (ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ) :: เข้าชม :: 31


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 17:10:17

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2019-12-03 17:08:59

หัวข้อ : งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการรู้ทันเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2562 :: เข้าชม :: 13