ข่าวสารทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2021-11-29 15:49:34

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) :: เข้าชม :: 5


วันที่โพสต์ : 2021-11-29 15:49:00

หัวข้อ : ประชุมวิเคราะห์ปัญหาเเละสรุปข้อเสนอเเนะ ทบทวนมาตรการต่างๆ ตามาตรการควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเป็นการวางแผนเเนวทางสำหรับการเปิดเรียน :: เข้าชม :: 4


วันที่โพสต์ : 2021-11-25 18:01:21

หัวข้อ : อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2564 :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2021-11-25 18:00:47

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ปวช. ปวส. ทุกชั้นปี :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2021-11-25 18:00:16

หัวข้อ : ประกาศผลผู้ชนะการประมูลร้านจำหน่ายอาคารในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2021-11-25 17:59:45

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมลงทะเบียนสำหรับการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะวิชาชีพเเละทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2021-11-25 17:59:11

หัวข้อ : ไหว้องค์พ่อวิษณุกรรมก่อนทำการบูรณะปิดทอง :: เข้าชม :: 2


วันที่โพสต์ : 2021-11-25 17:58:37

หัวข้อ : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564 :: เข้าชม :: 1


วันที่โพสต์ : 2021-11-18 17:36:37

หัวข้อ : สุ่มตรวจด้วยชุดตรวจATKคัดกรองโควิด :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2021-11-18 17:34:39

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรทุกชั้นปี :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2021-11-18 17:33:51

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากงานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจ :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2021-11-18 17:33:22

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2021-11-18 17:33:01

หัวข้อ : ประชุมผู้แทนฝ่าย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ ( On Site) ในสัปดาห์หน้า :: เข้าชม :: 6


วันที่โพสต์ : 2021-11-18 17:32:24

หัวข้อ : นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม2) :: เข้าชม :: 3


วันที่โพสต์ : 2021-11-11 10:14:07

หัวข้อ : ประชุมคณะครู ครูพิเศษ เเละเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2021-11-11 10:13:31

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2021-11-11 10:13:02

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) :: เข้าชม :: 29


วันที่โพสต์ : 2021-11-05 15:55:45

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 :: เข้าชม :: 37


วันที่โพสต์ : 2021-11-05 15:55:24

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 29


วันที่โพสต์ : 2021-11-05 15:55:06

หัวข้อ : ประกาศประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2021-11-05 15:54:36

หัวข้อ : ต้อนรับครูย้ายมาใหม่/จากโรงเรียนบ้านลำมะโกรก :: เข้าชม :: 36


วันที่โพสต์ : 2021-10-29 18:57:48

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 :: เข้าชม :: 48


วันที่โพสต์ : 2021-10-29 18:57:27

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ :: เข้าชม :: 32


วันที่โพสต์ : 2021-10-28 16:34:10

หัวข้อ : ประชุมจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2021-10-28 15:48:46

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2021-10-28 15:40:09

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2021-10-26 17:31:39

หัวข้อ : ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องกำหนดการลงทะเบียนสอบแก้ตัว กรณีที่ ติด 0 หรือ ม.ส. :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2021-10-26 17:30:55

หัวข้อ : นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1 (รอบเก็บตก) :: เข้าชม :: 13


วันที่โพสต์ : 2021-10-26 17:30:25

หัวข้อ : มาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังและการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2021-10-26 17:29:48

หัวข้อ : ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 / 2564 :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2021-10-24 20:03:33

หัวข้อ : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2021-10-24 20:01:37

หัวข้อ : [วันที่ 18-20 ตุลาคม 2564] งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เเละงานทะเบียน ดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2021-10-24 20:00:19

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 ตุลาคม 2564 :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2021-10-24 19:58:26

หัวข้อ : ดร. สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 :: เข้าชม :: 24


วันที่โพสต์ : 2021-10-24 19:56:58

หัวข้อ : [เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564] ที่สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กว่าสามพันคน ดร.สถาพร โพธิ์หวี :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2021-10-15 10:58:18

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาใหม่ ปวช.1 เเละ ปวส 1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ทุกคน :: เข้าชม :: 56


วันที่โพสต์ : 2021-10-15 10:55:36

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ จำนวน 4 อัตรา :: เข้าชม :: 50


วันที่โพสต์ : 2021-10-12 08:50:09

หัวข้อ : ประกาศรายละเอียดการเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19 วัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ณ สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 104


วันที่โพสต์ : 2021-10-11 15:26:36

หัวข้อ : ต้อนรับครูย้ายมาใหม่/จากวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 49


วันที่โพสต์ : 2021-10-08 17:12:04

หัวข้อ : งานความร่วมมือฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผลิตเเละพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับฝีมือ สมรรถนะอาชีพเเละบริการวิชาชีพสู่ชุมชนต่อยอดพัฒนานวัตกรรม :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2021-10-08 17:11:16

หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเเละสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2021-10-08 17:10:37

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เเสดงความยินดีกับผอ.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม/ผอ.ทุ่งโพธิ์ทะเล :: เข้าชม :: 49


วันที่โพสต์ : 2021-10-08 17:08:39

หัวข้อ : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. ธวัช เทพยุหะ โรงเรียนเทศบาล 1 :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2021-10-08 17:07:46

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพงชร ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2021-10-06 16:35:57

หัวข้อ : งานโครงการพิเศษฯ ดำเนินงานอาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วม (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร) :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2021-10-06 16:13:16

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วช.เพชรบูรณ์ :: เข้าชม :: 31


วันที่โพสต์ : 2021-10-05 08:33:31

หัวข้อ : งานเกษียณอายุราชการ ปี2564 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 41


วันที่โพสต์ : 2021-09-29 10:01:21

หัวข้อ : [วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564] กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 48


วันที่โพสต์ : 2021-09-29 10:00:40

หัวข้อ : [วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564] คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี 2564 ร่วมกันกราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 55


วันที่โพสต์ : 2021-09-28 09:29:39

หัวข้อ : กระทรวงศึกษาธิการ เร่งสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก :: เข้าชม :: 72


วันที่โพสต์ : 2021-09-28 09:28:57

หัวข้อ : การอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง PLC เพื่อเสริมทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษา" :: เข้าชม :: 57


วันที่โพสต์ : 2021-09-24 15:55:29

หัวข้อ : ประชุมข้าราชการครู เเละบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom) :: เข้าชม :: 85


วันที่โพสต์ : 2021-09-22 14:38:40

หัวข้อ : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ( ITA 2021 OPEN TO TRANSPARENCY ) :: เข้าชม :: 53


วันที่โพสต์ : 2021-09-22 13:33:18

หัวข้อ : [วันที่ 21 กันยายน 2564] อบรมพัฒนา "ฟังก์ชั่นการใช้งานระบบซอฟเเวร์บริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา EDR" วิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัทแกรนด์ เอทีเอส จำกัด จัดอบรมพัฒนา :: เข้าชม :: 47


วันที่โพสต์ : 2021-09-22 13:31:40

หัวข้อ : [เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564] ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ผ่านการประเมินการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 40


วันที่โพสต์ : 2021-09-22 13:30:31

หัวข้อ : [วันที่ 17 กันยายน 2564] ประชุมปรึกษา หารือเเละเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center แบบถาวร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ :: เข้าชม :: 36


วันที่โพสต์ : 2021-09-22 13:29:14

หัวข้อ : [เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564] การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพเเละการเป็นผู้ประกอบการ ประจำจังหวัด ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดการศึกษา :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2021-09-17 08:24:03

หัวข้อ : โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อน PLC วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 53


วันที่โพสต์ : 2021-09-17 08:23:36

หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2564 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 42


วันที่โพสต์ : 2021-09-14 09:14:54

หัวข้อ : ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ 2564 และวางแผนจัดจัดทำแผนสิ่งประดิษฐ์ปีงบประมาณ2565 (ผ่านระบบออนไลน์) :: เข้าชม :: 48