รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-07-15 21:45:16

หัวข้อ : [วันที่ 15 กรกฎาคม 2562] ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 7


วันที่โพสต์ : 2019-07-14 19:38:10

หัวข้อ : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ กีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 14 "อาชีวภาคเหนือเกมส์@น่าน" :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 19:14:09

หัวข้อ : [วันที่ 13 กรกฎาคม 2562] โครงการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 07:19:50

หัวข้อ : [วันที่ 11 กรกฎาคม 2562] งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดการประชุมพิจารณางบประมาณ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 07:18:24

หัวข้อ : [วันที่ 10 กรกฎาคม 2562] ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปี 2563 :: เข้าชม :: 12


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 07:16:35

หัวข้อ : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ดำเนินโครงฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ในโครงการส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2019-07-13 07:14:11

หัวข้อ : ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยเเห่งชาติ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารซุ้มกอ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตั้งเเต่เวลา 9.00-16.00 น. :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 22:10:26

หัวข้อ : [วันที่ 8 กรกฎาคม 2562] แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับงานทวิภาคี จัดโครงการประชาสัมพันธ์เป้าหมายการรับนักศึกษาทวิภาคี :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 22:07:20

หัวข้อ : [วันที่ 8 กรกฎาคม 2562] ร่วมพิจารณาหัวข้อโปรเจคนักศึกษาทวิภาคี ระดับปริญญาตรี เพื่อขออนุมัติการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 12:09:38

หัวข้อ : เรียนเชิญ คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เเละนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม "หล่อเทียนพรรษา" :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 08:20:16

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 08:19:42

หัวข้อ : [วันที่ 5 กรกฎาคม 2562] ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 14 "อาชีวภาคเหนือเกมส์@น่าน" :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2019-07-08 08:15:10

หัวข้อ : แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2019-07-03 15:05:10

หัวข้อ : [วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562] เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือเเรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 8 นครสวรรค์ :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2019-07-03 14:35:22

หัวข้อ : [วันที่ 3 กรกฏาคม 2562] มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ระดับภาคเหนือ :: เข้าชม :: 21