ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2021-10-26 17:27:39

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ :: เข้าชม :: 68


วันที่โพสต์ : 2021-10-26 17:27:09

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนอาคารโรงฝึกงาน4,000ตารางเมตร :: เข้าชม :: 40


วันที่โพสต์ : 2021-10-04 18:12:20

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างบริการระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ลงวันที่ 4 ตุลาคม :: เข้าชม :: 89


วันที่โพสต์ : 2021-03-13 09:07:59

หัวข้อ : ประกาศวิทยาล้ยฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 551


วันที่โพสต์ : 2021-02-25 17:47:57

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding :: เข้าชม :: 507


วันที่โพสต์ : 2021-02-25 17:45:09

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :: เข้าชม :: 539


วันที่โพสต์ : 2021-01-13 16:07:37

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 577


วันที่โพสต์ : 2021-01-08 19:01:24

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนคลาวล์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 393


วันที่โพสต์ : 2020-12-30 17:57:06

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุด 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 402


วันที่โพสต์ : 2020-12-28 18:11:40

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding :: เข้าชม :: 405


วันที่โพสต์ : 2020-12-24 16:39:18

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 373


วันที่โพสต์ : 2020-12-22 18:53:38

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 351


วันที่โพสต์ : 2020-12-22 18:51:13

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :: เข้าชม :: 469


วันที่โพสต์ : 2020-12-21 19:15:47

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding :: เข้าชม :: 415


วันที่โพสต์ : 2020-12-21 18:31:09

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุด 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 298


วันที่โพสต์ : 2020-12-18 16:53:11

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ :: เข้าชม :: 384


วันที่โพสต์ : 2020-12-15 17:46:01

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 453


วันที่โพสต์ : 2020-12-15 17:44:20

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องสรุปผลการประกวดราคาก่อสร้าง ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 446


วันที่โพสต์ : 2020-12-15 16:38:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: เข้าชม :: 407


วันที่โพสต์ : 2020-03-25 17:21:32

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) :: เข้าชม :: 638