[email protected] 055 711 090

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมชุดจำลอง 20 สถานการณ์ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

  • ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์
  • 14 พ.ค. 67 14:46
  • 63

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมชุดจำลอง 20 สถานการณ์ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

เอกสารแนบ: files/996-20240514.pdf