[email protected] 055 711 090

กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ แผนกวิชาที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.30 น. (วันเดียวเท่านั้น)

  • ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์
  • 30 พ.ค. 67 10:52
  • 116