รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องการซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน
วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:41:04 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องการซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน 

ไฟล์เอกสารแนบ : files/280-20220801.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร